வணக்கம் தமிழ் நண்பர்களே tamilulagam.in 2023 ஜனவரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தமிழ் வலைத்தளம் ஆகும். இந்த வலைத்தளத்தில் உடல்நலம், பொதுஅறிவு மற்றும் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பதிவுகள் பதிவிடப்படும். இத்தளத்தில் பதிவிடப்படும் பதிவுகள் சார்ந்த சந்தேகங்கள் அல்லது கருத்துக்களை vijai8471@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கவும்.