அம்மா கவிதை 2 வரிகள்

அம்மா கவிதை 2 வரிகள்

இந்த கவிதைகளில் அம்மா ஒரு அன்பான, பாசமுள்ள, அரவணைக்கும், ஆதரவளிக்கும், வழிகாட்டும், ஊக்குவிக்கும், வலிமையான, அற்புதமான, மறக்க முடியாத தாய். இந்த கவிதைகள் உங்களுக்கு…