Fancy Lord Murugan Names

Fancy Lord Murugan Names

Fancy Lord Murugan Names: தமிழ் கடவுள் முருகனின் வித்தியாசமான தமிழ் பெயர்களை…

Fancy Lord Murugan Names: தமிழ் கடவுள் முருகனின் வித்தியாசமான தமிழ் பெயர்களை இந்த பதிவில் கீழே அட்டவனைபடுத்தியுள்ளோம்.

Fancy Lord Murugan Names

READ MORE:திருச்செந்தூர் முருகன் பெயர்கள்

ஸ்கந்த தேவாSkanda Deva
சுப்பிரமணியன்Subramanian
குமார பகவான்Lord Kumara
வேலன்Velan
வேலாயுதன்Velayuthan
சரவண பவாSaravana Bhava
சேனாபதிSenapati
ஞானபண்டிதாGnanapandita
தேவசேனாபதிDevasenapati
கந்த சுவாமிGanda Swami
பால குமரன்Bala Kumaran
ஸ்கந்த சரணம்Skanda stanza
குமரவேல்Kumaravel
கார்த்திகேயன்Karthikeyan
சரவண பொய்கை நாதர்Saravana Poikai Nathar
ஆறுமுகப் பெருமாள்Arumuga Perumal
வெற்றிவேல் முருகன்Vetrivel Murugan
பழனி மலை நாதர்Palani Hill Nathar
கங்கேசாGangesa
தேவ சேனாதிபதிLord of the army
வேல வடிவேலன்Vela Vadivelan
முருகநாதMuruganatha
கார்த்திகேயானந்தாKarthikeyananda
விக்னேஷாVignesha
சரவண பாவாSaravana Bhava
சுப்ரமணிய சுவாமிSubramanya Swamy
தெய்வீக வில்லாளிThe divine archer
கிருத்திகாசுதாKritikasuda
வேல் ஆண்டவர்Well Lord
ஷதானன்Satan
கார்த்திகேயனந்தாKarthikeyananda
சேனாபதி ஸ்கந்தாSenapati Skanda
வள்ளி கல்யாண சுந்தரம்Valli Kalyana Sundaram
வேல் முருகன்Vel Murugan
சண்முக பிரியன்Shanmukha Priyan
சுவாமிநாத சுவாமிSwaminatha Swami
முருக சித்தர்Muruga Siddhar
கார்த்திகேய சரணம்Kartikeya stanza
வெற்றிவேல் முருகன்Vetrivel Murugan
பழனி மலை நாதர்Palani Hill Nathar
கங்கேசாGangesa
தேவ சேனாதிபதிLord of the army
வேல வடிவேலன்Vela Vadivelan
முருகநாதMuruganatha
கார்த்திகேயானந்தாKarthikeyananda
விக்னேஷாVignesha
சரவண பாவாSaravana Bhava
சுப்ரமணிய சுவாமிSubramanya Swamy
தெய்வீக வில்லாளிThe divine archer
கிருத்திகாசுதாKritikasuda
கார்த்திகேய சுவாமிKarthikeya Swami
சண்முகShanmukha
குஹாCave
முருக நாயகம்Lord Muruga
ஆறுமுகம்Arumugam
தண்டாயுதபாணிMilitary style
குமர குருKumara Guru
வள்ளி கல்யாண சுந்தரம்Valli Kalyana Sundaram
தமிழ் கடவுள்Tamil God
சண்முக பிரியாShanmukha Priya
சக்தி புத்ராShaktiputra
முருகானந்தன்Muruganandan
வேல் முருகாVel Muruga
மயிலின் இறைவன்Lord of the Peacock
சுவாமிநாதSwaminatha
பக்த வத்சலாBhakta Vatsala
முருகநாயகன்Muruganayaka
வள்ளி மணாளன்Valli Manalan
முருக விநாயகர்Muruga Ganesha
குமாரநாயகன்Kumaranayak
குமரகுருபரன்Kumaraguruparan
பால சண்முகBala Shanmukha
ஸ்கந்த வரதாIs Skanda Varada?
ஈட்டியின் இறைவன்Lord of the Spear
குஹேஷ்வராGuheshwara
பாலசுப்ரமணியன்Balasubramanian
ஸ்கந்த குமார்Skanda Kumar
முருகேஸ்வராMurugeswara
குமார தேவோ பவKumara Devo Pvt
தண்டபாணி சுவாமிDandapani Swami
கோகிலா வல்லபாKokila Vallabha
சுப்ரமணிய தேவாSubramanya Deva
முருக தாண்டவம்Muruga Thandavam
தமிழ் கடவுள்Tamil God
குஹா விக்னேஷ்வராGuha Vigneshwara
மயிலின் இறைவன்Lord of the Peacock
குமார மணிகண்டன்Kumara Manikandan
சரவண பொய்கை நாதர்Saravana Poikai Nathar
முருகநாயக்கன்Muruganayakan
வள்ளி மணாளன்Valli Manalan
முருக விநாயகர்Muruga Ganesha
குமாரநாயகன்Kumaranayak
குமரகுருபரன்Kumaraguruparan
பால சண்முகBala Shanmukha
ஸ்கந்த வரதாIs Skanda Varada?
ஈட்டியின் இறைவன்Lord of the Spear
குஹேஷ்வராGuheshwara
பாலசுப்ரமணியன்Balasubramanian
ஸ்கந்த குமார்Skanda Kumar
முருகேஸ்வராMurugeswara

Similar Posts