ராத்திரி குப்பையை வெளில வைக்க ஞாபகப்படுத்து 

ராத்திரி குப்பையை வெளில வைக்க ஞாபகப்படுத்து

ராத்திரி குப்பையை வெளியே வைக்க ஞாபகப்படுத்து இன்று நாம் காணப்போகும் பதிவில் எப்படி கூகுள் தேடுபொறியில் மக்கள் வித்தியாசமாக சந்தேகங்களை தேடுகின்றனர் என்று அறிய…

ஒரு கப்புக்கு எவ்வளவு அவுன்ஸ்?

ஒரு கப்புக்கு எவ்வளவு அவுன்ஸ்?

தமிழ் நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். அவுன்சு என்பது ஒரு அளவிடும் முறையாகும் இவற்றை பற்றி தான் இந்த வலைதள பதிவில் தெரிந்துகொள்ள போகின்றோம். அவற்றிக்கு…

ஒரு இன்ச்சுல எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்கும்?

ஒரு இன்ச்சுல எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்கும்?

ஒரு இன்ச்சுல எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்கும்-பொதுவாக வீடுகள் மற்றும் நிலத்தை அளவிட இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள். மேலும் இது குழப்பமாகவே பலரிடம் அதிகம் இருக்கிறது…